Magnetoplag na hemoroidy

Magnetoplag - charakterystyka produktu

MAGNETOPLAG® Sensilab MAGNETOPLAG® Sensilab jest pomocniczym środkiem terapeutycznym do przewlekłej, łagodnej stymulacji kanału odbytu w przebiegu choroby hemoroidalnej, po uprzednim wykluczeniu choroby nowotworowej jelita grubego.


OPIS

MAGNETOPLAG® Sensilab składa się z 2 niezależnych wielobiegunowych magnesów, zamkniętych w obudowach w kształcie litery T, wykonanych z twardego tworzywa sztucznego, koloru białego, zakończonych ogranicznikiem, na którym umieszczono oznaczenie koloru zielonego lub pomarańczowego. Korpus wkładek został wyprofilowany w taki sposób, aby uzyskać maksymalną tolerancję organizmu na terapię doodbytniczą i zapewnić pacjentowi uczucie komfortu podczas całego procesu leczenia. Magnesy wchodzące w skład kompletu MAGNETOPLAG® Sensilab są namagnesowane wielobiegunowo ze zdefiniowanym rozmieszczeniem biegunów magnetycznych. Jeden magnes jest namagnesowany biegunami w kształcie pierścieni, drugi biegunami w kształcie linii podłużnych, dzięki czemu podczas terapii linie pola magnetycznego zamykają się, zapewniając równomierne oddziaływanie pola magnetycznego na okolicę odbytu. Natężenie pola magnetycznego na powierzchni MAGNETOPLAG® Sensilab, wynosi 30-40 mT (300-400 Gausów), co całkowicie mieści się w granicach zalecanych wartości natężenia stałego pola magnetycznego, zalecanych do stymulacji organizmu ludzkiego.


DZIAŁANIE

MAGNETOPLAG® Sensilab reguluje krążenie krwi w naczyniach w układzie żylnym dolnego odcinka jelita, zmniejsza dolegliwości bólowe oraz świąd w obrębie odbytu.


WSKAZANIA

Choroba hemoroidalna.


PRZECIWWSKAZANIA

Choroba nowotworowa (w tym również przebyta), ostre choroby infekcyjne, czynna postać gruźlicy, krwawienia z przewodu pokarmowego. Nie zaleca się stosowania terapii z użyciem MAGNETOPLAG® Sensilab u osób: z ostrymi chorobami serca i ciężką niewydolnością krążenia, zaawansowanymi zaburzeniami ukrwienia kończyn dolnych, wszczepionym rozrusznikiem serca, posiadających metalowe implanty w obrębie miednicy mniejszej (sztuczne stawy, antykoncepcyjna wkładka domaciczna), po przebytych zabiegach chirurgicznych (okres krótszy niż trzy miesiące od zabiegu) oraz u kobiet w ciąży i w trakcie laktacji.


DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Magnetoterapia może prowadzić do wzmożenia popędu płciowego, okresowego obniżenia ciśnienia tętniczego a także przemijającej biegunki.


OSTRZEŻENIA

MAGNETOPLAG® Sensilab może być stosowany w leczeniu choroby hemoroidalnej po uprzednim wykluczeniu nowotworu jelita grubego. MAGNETOPLAG® Sensilab jest urządzeniem przeznaczonym wyłącznie do osobistego użytku. Bezwzględnie jest przeciwwskazane jest przekazywanie go do użytku innym osobom, w związku z dużym ryzykiem przeniesienia na jego powierzchni materiału zakaźnego i potencjalnego rozwoju chorób zakaźnych.


ZALECENIA SPECJALNE

Przed rozpoczęciem stosowania wyrobu medycznego MAGNETOPLAG® Sensilab należy skonsultować się z lekarzem. Wyrób niewłaściwie zastosowany może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia pacjenta. Osoby, u których planowane są jakiekolwiek badania diagnostyczne powinny poinformować lekarza o aktualnie prowadzonym leczeniu stałym polem magnetycznym.


SPOSÓB UŻYCIA

Przed każdym użyciem MAGNETOPLAG® Sensilab powinien być dokładnie umyty wodą z mydłem i osuszony. Część aktywną wkładki do linii ogranicznika należy powlec wazeliną. Tak przygotowany MAGNETOPLAG® Sensilab powinien być ostrożnie wprowadzony do odbytu. W przypadku trudności z wprowadzeniem do odbytu należy MAGNETOPLAG® Sensilab wprowadzać stopniowo, z przerwami, tak aby uniknąć uszkodzenia błony śluzowej . Po wprowadzeniu wkładki do kanału odbytu pacjent powinien pozostać w pozycji bocznej leżącej przez okres jednej do dwóch godzin. Po użyciu należy wkładkę dokładnie umyć wodą z mydłem i osuszyć. Do pierwszego użycia wybiera się dowolną z dwóch sztuk. Następnego dnia należy użyć sztuki nie używanej w dniu poprzednim. Leczenie powinno być kontynuowane przez minimum 10 dni, nie dłużej jednak niż 21 dni. Jeśli jest to konieczne, można je powtórzyć po uprzedniej 10-dniowej przerwie. Postępowanie jak poprzednio. Wkładek nie wolno aplikować do pochwy.


PRZECHOWYWANIE

MAGNETOPLAG® Sensilab ma 10-letni okres trwałości. Nie zaleca się używania urządzenia posiadającego uszkodzenia mechaniczne ( rysy, pęknięcia). Urządzenie należy przechowywać w odległości minimum 10 cm od urządzeń wrażliwych na działanie pola magnetycznego (zegarki, kalkulatory, taśmy magnetyczne, rozruszniki serca) w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci.


WYTWÓRCA 

SENSILAB Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka komandytowo-akcyjna
ul. Gen. Mariana Langiewicza 58
95-050 Konstantynów Łódzki 1434
Wszelkie prawa zastrzeżone Patentem nr 1608/83


INFORMACJA O PRODUKCIE

SENSILAB Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka komandytowo-akcyjna
ul. Gen. Mariana Langiewicza 58
95-050 Konstantynów Łódzki
Numer telefonu: +48 42 654 00 70
Data ostatniej aktualizacji instrukcji: 17.02.2015 r.

Reguluje krążenie krwi, zmniejsza dolegliwości bólowe oraz świąd w obrębie odbytu.

Bezpieczny

Bezpieczny

Łatwy w użyciu

Łatwy w użyciu

Skuteczny

Skuteczny

Na rynku od 2008

Na rynku od 2008